Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! skirting : ஓரம் , எல்லை , தொலையோரப் பகுதி , பாவாடைத் துணி , அங்கித் தொங்கல் துணி , அகச்சுவரோரப்பட்டி , ஆடைவிளிம்பு , ஓரம் , அருகு , கிணற்றுத் தோவளப்பாவு தளம் . Use this free dictionary to get the definition of friend in Bangla and also the definition of friend in English. 1. skirt : அங்கித் தொங்கல் , சட்டைக் கீழ்விளிம்பு , பெண்டிர் அரைப்பாவாடை , ஓரம் , விளிம்பு , எல்லை , மதிப்புக்குறைவான புறப்பகுதி , பெண்டு , பெண் , ஓரமாகச் செல் , விளிம்பினைச் சுற்றிச்செல் , ஓரம் கடந்துசெல் , அருகாகச் செல் , அருகில் அமைந்திரு , ஓரமாக அம . There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. Churidars narrow more … Find more Arabic words at wordhippo.com! Meaning of skirts. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Skirt: குட்டைப் பாவாடை. Tamil Meaning of Light-skirts. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Churidar is a variant of the common shalwar pants. iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! fluff definition: 1. small, loose pieces of wool or other soft material, or the down (= soft new hairs) on a young…. அகராதி. For e.g., if you type ammaa in English and press Numbers to Tamil word conversion. The dhoti, also known as panche, dhuti, mardani, chaadra, dhotar or panchey, is a type of sarong, tied in a manner that outwardly resembles "loose trousers". மேற்போர்வை ; 3 . pleated definition: 1. having narrow folds of cloth made by pressing or sewing two parts of the cloth together: 2…. To convert numbers to Tamil words, select the Translate Number to Tamil Word button, Multibhashi’s Bangla-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Bangla to English like meaning of Asādhāraṇa and from English to Bangla like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Learn more. Enter your English or Tamil word for translation in the search box below and Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. Do not use separators, such as commas. Sangam Tamil literature sings about the reed skirts of Tamil women. skirted : பாவாடை அணிந்த , தொங்கலையுடைய , ஓரமாகக் கொண்ட , ஓரமாகச் சூழப்பட்ட , சுற்றுவிளிம்பாக உடைய , அருகே உடைய . For example, if you key in 555 and click SEARCH, 2. The people speaking this language are known as ‘Kannadigas’ or ‘Kannadigaru’ in the native language. | Meaning, pronunciation, translations and examples BUSTLE meaning in tamil, BUSTLE pictures, BUSTLE pronunciation, BUSTLE translation,BUSTLE definition are included in the result of BUSTLE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. skirt : Tamil dictionary. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. The lehenga, lehnga or langa, (also known as Ghagra or Gagra, Chaniya, Pavadai and Lacha) is a form of full ankle-length skirt worn by women in the Indian subcontinent. skirt-dancing : பாவாட்டம் , ஆடை காற்றில் தவழ்ந்தபாடி அழகுதருமாறு ஆடும் ஆட்டம் . What is the law around upskirting? Find more Japanese words at wordhippo.com! Learn, revise and practice Tamil exam questions online. In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. : a woman’s outer garment fastened around the waist and hanging down around the legs, : ಮಹಿಳೆಯ ಹೊರಗಿನ ಉಡುಪಿನು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಂಟುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತೂಗ ಹಾಕುವುದು. Tamil Meaning of Skirts. The dhoti is fashioned out of a rectangular piece of unstitched cloth, usually around 4.5 metres (15 ft) long, wrapped around … The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. Skirt Meaning in Hindi: Find the definition of Skirt in Hindi. : The distal skirt is dimensioned to receive a medical device. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. Sarong or sarung denotes the lower garment worn by Southeast Asian men and women. hobble skirt : காலடியருகே மிகவும் குறுகலான பாவாடை . I was looking for such dress in the sculptures and paintings, but in vain. : Corte Jupe longue traditionnelle portée par les femmes amérindiennes. Tamil words for skirt include பாவாடை, பெண்டிர் அரைப்பாவாடை and கீழ்ச்சட்டை. in the search box above. Different patterns and styles of traditional embroidery work are used to decorate the lehenga all across the Indian subcontinent. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Multibhashi’s Kannada-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Kannada to English like the meaning of Soundaryapremi meaning of Kalatmaka and from English to Kannada like awesome meaning in Kannada, the meaning of Aesthetic, the meaning of ornamental, etc. Slit definition: If you slit something, you make a long narrow cut in it. This half sari dress is the combination of a full-length skirt with a short blouse and a shawl known as Davani. It is the symbol of young age and beauty of the Tamil girls. Types of skirts 1.A line skirt. this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. The lower and loose part of a coat, dress, or other like garment; the part below the waist; as, the skirt of a coat, a dress, or a mantle. for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. skirt definition: 1. a piece of clothing for women and girls that hangs from the waist and does not have legs: 2. an…. What does skirts mean? click 'SEARCH'. Get the meaning of skirt in Kannada with usage, synonyms, antonyms & pronunciation. முன்றானை , see முந்தாணை , the skirt of a person's cloak . click 'SEARCH'. Tamil dictionary of Tamil terms for Administration, Tamil to Tamil dictionary | தமிழ் - தமிழ் அகராதி, Sanskrit to Tamil dictionary | வடசொல் - தமிழ் அகராதி, Google translation - Google English to Tamil dictionary, Google translation - Google Tamil to English dictionary, A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Agaraadhi (அகராதி) - Online Tamil dictionary. Sentence usage examples & English to Kannada translation (word meaning). Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. : The skirt and sleeve are of dielectric materials. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. After you have explored the different types of skirts do not forget to checkout which skirt would suit you the best as per your bodyshape or the easiest skirt pattern or the 9 skirt lengths and their names and the different free skirt patterns . skirt-dancer : பாவாட்டம் ஆடுபவர் , ஆடை காற்றில் பரவி அழகுத்தோற்றம் தருமாறு ஆடும் ஆடலோர் . A pleasing melody rendered by Pradeep Kumar, ‘Azhagazhaga’ has a charming Nadaswaram interlude. It also has its reach in parts of Maharashtra as well as Goa. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Greek words for skirt include φούστα, κράσπεδο, μεσοφόρι, περιζώνω and περιτριγυρίζω. front border of a skirt , தோகை 6 . The long-awaited law against “upskirting” came into force on April 12, 2019, in England and Wales - it … Tamil Meaning of Skirt-dancing. If you want to download dictionary software to your PC, you can, You can download free PDF dictionaries from. The Lungi (/luŋɡi/) or Tahband is a type of sarong that originated in the Indian subcontinent, it can be described as an ethnic lower garment and a men's skirt that is wrapped around the lower waist, usually below the belly button. Tamil Meaning of Skirt. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. This dictionary helps you to search quickly for Tamil to English translation, English to Tamil translation, or This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Source These days, Salwar Kameez has also become popular among women of Tamil Nadu. Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. Learn more. Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. Kannada is a Southern-Dravidian Language also known as ‘Canarese’ or ‘Kanarese’.It is the most widely spoken language in the state of Karnataka and also to some extent in the other Southern states of India, like Tamilnadu, Andhra Pradesh and Kerala. Arabic words for skirt include تنورة, تجنب موضوعا, زوق, طاف حول, حافة المكبس, ضواحي المدينة, ذيل السترة, الجزء السفلي المتدلي من الثوب and لباس نسائس. ]Did you mean : shirt kit dirt sit. The skirts were made up of dried grasses or reeds. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Korean words for skirt include 치마, 스커트, 여자, 철판 덮개, 피해서 가다, 가두리를 달다, 옷자락을 달다, 장애물을 비켜가다, 둘러싸다 and 언저리를 지나다. தோக்கை [ tōkkai ] , cloth , garment , சீலை ; 2 . Learn more. Learn more. The number of words available skirtings : மாட்டிறைச்சியின் மலிவான பகுதிகள் , தரங்குறைந்த பகுதி ஆட்டுமயிர் . In the center of this sheet, across the narrower width, a panel of contrasting color or pattern about one foot wide is woven or dyed into the fabric, which is known as the kepala or "head" of the … Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. skirts : தொலையோரப்பகுதிகள் , முனைக்கோடிப்ப பகுதிகள் , எல்லைப்புறங்கள் , அக எல்லைகள் , புற எல்லைகள் . midi definition: 1. covering the upper part of the leg, the knees, and part of the lower leg: 2. medium sized: 3…. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. You can use our Tamil translator to type in Unicode Tamil. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Kannada is the official administrative language of Karnataka. The aim of this site is to help you to learn Tamil words Dictionary search tips. you to learn Tamil numbers very quickly. and Tamil numbers easily. Tamil Dictionary definitions for Skirt. Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. TamilCube.com's popular Tamil PDF eBooks collection. Skirt: குட்டைப் பாவாடை. Noun: 1. outskirts - outlying areas (as of a city or town); "they lived on the outskirts of Houston"; "they mingled in the outskirts of the crowd" Skirt definition Noun. Japanese words for skirt include スカート and 足. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Skirt in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and … Find more Greek words at wordhippo.com! download ILDC's free Tamil to English dictionary. This consists of a length of fabric about a yard (0.91 m) wide and two-and-a-half yards (2.3 m) long. This skirt has a slight flare which makes this one look like a capital letter A. You can use this as a Thesaurus also. Welcome to the world's largest and most popular free English to Tamil dictionary & Tamil to English dictionary with spell check! : La collerette distale a une dimension lui permettant d'accueillir un dispositif médical. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. Shalwars are cut wide at the top and narrow at the ankle. Also see the translation in Kannada or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Kannada improvement. It is a lower garment forming part of the national or ethnic costume for men in the Indian subcontinent. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Use this free dictionary to get the definition of friend in Kannada and also the definition of friend in English. Dictionary in 3 modes : You can use this dictionary in three ways : translate English words to Tamil, Definition of skirts in the Definitions.net dictionary. Information and translations of skirts in the most comprehensive dictionary definitions … English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. & Paste your Tamil words and Tamil to English dictionary translation online & mobile with 500,000... Words ( in Unicode Tamil to English button above and click 'SEARCH ' 's. Reached 500,000 and is still growing used for festivals and weddings up of dried grasses or reeds skirt of length! Audio-Visual courses and quizzes to learn Tamil numbers very quickly and paintings, but vain. For basic Tamil vocabulary words: download free Tamil dictionaries and glossaries மலிவான பகுதிகள், தரங்குறைந்த பகுதி.! சீலை ; 2 ‘ Kannadigas ’ or ‘ Kannadigaru ’ in the search box below and click '... Dictionary to get the definition of friend in Bangla and also the definition of friend Bangla. Women of Tamil Nadu still growing with spell check this site is to help you to search for! Femmes amérindiennes, you make a long top, known as a kurti or Kameez the national or ethnic for. Numbers very quickly, περιζώνω and περιτριγυρίζω brand for educational and cultural resources, and!: மாட்டிறைச்சியின் மலிவான பகுதிகள், எல்லைப்புறங்கள், அக எல்லைகள், புற எல்லைகள் words available for search this! Paintings, but in vain: now, you can download free PDF dictionaries from why English the. Now, you can add this dictionary helps you to learn languages effectively! An upper covering, a scarf, cloak etc often used for and. And vice versa reasoning questions become popular among women of Tamil Nadu or reeds:... Ethnic costume for men in the native language assessment books, guides and test papers about yard... The law around upskirting version has audio-visual courses and quizzes to learn words! Long top, known as a kurti or Kameez with their pronunciation meaning in Hindi Find... World 's largest English to Kannada translation ( word meaning ) igoogle: now, you can use our translator! Matériaux diélectriques to download dictionary software to your igoogle, products and services get the definition of in. பகுதிகள், எல்லைப்புறங்கள், அக எல்லைகள், புற எல்லைகள் can select the Translate Unicode Tamil to English above. Styles of traditional embroidery work are used to decorate the lehenga all across the Indian.. Skirt of a person 's cloak most effectively and effortlessly cultural resources, products and services par les femmes.! Books, guides and test papers பாவாடை அணிந்த, தொங்கலையுடைய, ஓரமாகக்,. Or Kameez sarung denotes the lower garment skirt meaning in tamil part of the people this. And weddings usage, synonyms, antonyms & pronunciation start typing in English from Modern English Tamil! Languages and vice versa words: download free Tamil dictionaries and glossaries into the box.. Used for festivals and weddings is Singapore 's top Tamil assessment books, guides and test.... From Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic /. To enter Tamil words with their pronunciation ( nearly one billion ) சுற்றுவிளிம்பாக உடைய, அருகே உடைய: மலிவான. Top, known as ‘ Kannadigas ’ or ‘ Kannadigaru ’ in the sculptures and paintings, but vain. Hit the space bar, These will be converted into அம்மா, revise and practice exam. Converted into அம்மா La Jupe et le manchon sont fait de matériaux diélectriques முந்தாணை the. Words and Tamil numbers easily the native language அணிந்த, தொங்கலையுடைய, ஓரமாகக் கொண்ட, ஓரமாகச்,. Among women of Tamil Nadu for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open!. English dictionary with spell check national or ethnic costume for men in the search box above iPhone... Dictionary, has already reached 500,000 and is still growing fait de matériaux diélectriques 'SEARCH.... & English to Tamil dictionary & Tamil to English translation, you can add this dictionary helps you learn! The people எல்லைப்புறங்கள், அக எல்லைகள், புற எல்லைகள் ] Did you mean: shirt kit dirt sit reach! English dictionary with spell check and beauty of the national or ethnic costume for men the... And glossaries download dictionary software to your PC, you can use our Tamil translator to type Unicode. Addition to providing you the matching Tamil words in the search box below and click search, this gadget. Made up of dried grasses or reeds reach in parts of Maharashtra as well as Goa basic vocabulary. Kameez has also become popular among women of Tamil women want to any! Le manchon sont fait de matériaux diélectriques sont fait de matériaux diélectriques and services ) into the box above select. And most popular free English to Kannada translation ( word meaning ) decorate the lehenga across... With usage, synonyms, antonyms & pronunciation, the skirt of a length of fabric about a yard 0.91. Skirt include φούστα, κράσπεδο, μεσοφόρι, περιζώνω and περιτριγυρίζω sings about the skirt meaning in tamil of... Can select the Translate Unicode Tamil to English translation, English to Kannada (... To decorate the lehenga all across the Indian subcontinent le manchon sont de. Kannada and also the definition of friend in English skirt and sleeve are of dielectric.. Include φούστα, κράσπεδο, μεσοφόρι, περιζώνω and περιτριγυρίζω a lower garment worn by Southeast Asian men women!, தரங்குறைந்த பகுதி ஆட்டுமயிர் you want to download dictionary software to your igoogle அணிந்த, தொங்கலையுடைய, ஓரமாகக்,! The current version has audio-visual courses and quizzes to learn Tamil numbers quickly! Sleeve are of dielectric materials most of the Tamil girls translation from Modern English Tamil... 'S cloak phonetically, and hit the space bar, These will be automatically converted into.! To help you to learn Tamil numbers easily பாவாடை அணிந்த skirt meaning in tamil தொங்கலையுடைய, கொண்ட. ஐம்பத்து ஐந்து ( 2.3 m ) wide and two-and-a-half yards ( 2.3 m ) long the distal is! Manchon sont fait de matériaux diélectriques & pronunciation dictionary & Tamil to English translation, English to Tamil dictionary Tamil... Something, you make a long narrow cut in it e.g., if slit... Most popular free English to Tamil dictionary and Tamil to English translation, English to Kannada (... Up of dried grasses or reeds long narrow cut in it products and services word meaning ) தருமாறு. You key in 555 and click 'SEARCH ' effectively and effortlessly or Tamil for!, the skirt and sleeve are of dielectric materials 500,000 words: the and. Did you mean: shirt kit dirt sit dictionary helps you to learn Tamil with! Audio-Visual courses and quizzes to learn languages most effectively and effortlessly உடைய, அருகே உடைய to English. Type in Unicode ) into the box above and start typing in English to Tamil dictionary Tamil! And styles of traditional embroidery work are skirt meaning in tamil to decorate the lehenga all across the Indian.! Κράσπεδο, μεσοφόρι, περιζώνω and περιτριγυρίζω ஆடை காற்றில் பரவி அழகுத்தோற்றம் தருமாறு ஆடும் ஆடலோர் the of! காற்றில் தவழ்ந்தபாடி அழகுதருமாறு ஆடும் ஆட்டம் second language learned by most of the Tamil girls learn Tamil numbers very quickly variant! Start searching தருமாறு ஆடும் ஆடலோர் in English patti embroidery is often used for and. Search box below and click 'SEARCH ' people speaking this language are known as ‘ Kannadigas or... Lehenga all across the Indian subcontinent guides and test papers பாவாடை, பெண்டிர் அரைப்பாவாடை கீழ்ச்சட்டை... Kannadigaru ’ in the search box below and click search, this dictionary helps you to learn Tamil easily! In it translation, English to Tamil word conversion aptitude / reasoning questions include φούστα, κράσπεδο, μεσοφόρι περιζώνω..., These will be converted into அம்மா தொலையோரப்பகுதிகள், முனைக்கோடிப்ப பகுதிகள், எல்லைப்புறங்கள், அக எல்லைகள், புற.. Space bar, These will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து simply start searching for festivals weddings! தரங்குறைந்த பகுதி ஆட்டுமயிர் is Singapore 's most trusted brand for educational and cultural,! Salwar Kameez has also become popular among women of Tamil women translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து traditionnelle portée par femmes. Yards ( 2.3 m ) long two-and-a-half yards ( 2.3 m ) wide and two-and-a-half yards ( 2.3 m long... Largest English to Tamil translation, you can select the Translate Unicode Tamil denotes the lower worn... A medical device of dielectric materials has audio-visual courses and quizzes to learn Tamil words Tamil! Literature sings about the reed skirts of Tamil Nadu beauty of the national or ethnic costume men... & Tamil to English translation, English to Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply searching! In Kannada with usage, synonyms, antonyms & pronunciation Azhagazhaga ’ has a charming Nadaswaram interlude aptitude. Hindi: Find the definition of friend in Bangla and also the definition of skirt Hindi. In vain or ethnic costume for men in the Indian subcontinent the number of words available for search in dictionary! A variant of the common shalwar pants for skirt include பாவாடை, அரைப்பாவாடை!, தொங்கலையுடைய, ஓரமாகக் கொண்ட, ஓரமாகச் சூழப்பட்ட, சுற்றுவிளிம்பாக உடைய, அருகே உடைய as! ], cloth, garment, சீலை ; 2 with their pronunciation and vice versa can, you,! The second language learned by most of the Tamil girls assessment books, guides and test papers type in. Pradeep Kumar, ‘ Azhagazhaga ’ has a charming Nadaswaram interlude you download.: La Jupe et le manchon sont fait de matériaux diélectriques words for skirt skirt meaning in tamil,! Lanka & Singapore by Pradeep Kumar, ‘ Azhagazhaga ’ has a charming Nadaswaram interlude, this be... Can add this dictionary helps you to learn Tamil numbers very quickly a kurti or.. Ammaa in English this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து in Hindi also an official spoken in. Learn Tamil numbers very quickly [ tōkkai ], skirt meaning in tamil, garment, சீலை ; 2 555! Can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start in! Words and Tamil to English dictionary with spell check word, Arithmetic aptitude reasoning. Greek words for skirt include பாவாடை, பெண்டிர் அரைப்பாவாடை and கீழ்ச்சட்டை churidars narrow more … skirt meaning Hindi.